About Mohammad Ibrahim

नाम: मुहम्मद ईब्राहिम, स्थाही ठेगाना- जीतपुर सिमरा उप महानगरपालिका-16, बारा जिल्ला, नेपाल रोजगारदाता कम्पनीः आई. पि.सी कुवैत पदः शिक्षक प्रकाशित पुस्तकः सत्यको खोज (नेपाली भाषामा अनुवादित) ( मिती 2012 पहिलो संस्करण 5000 प्रति र दोश्रो संस्करण 2015 मा 10000 प्रति प्रकाशित। दोश्रो पुस्तकः चालिस हदीस (नेपाली भाषामा अनुवाद) प्रकाशनको तयारी