About Mohammad Ibrahim

नाम: मुहम्मद ईब्राहिम, स्थाही ठेगाना- जीतपुर सिमरा उप महानगरपालिका-16, बारा जिल्ला, नेपाल रोजगारदाता कम्पनीः आई. पि.सी कुवैत पदः शिक्षक प्रकाशित पुस्तकः सत्यको खोज (नेपाली भाषामा अनुवादित) ( मिती 2012 पहिलो संस्करण 5000 प्रति र दोश्रो संस्करण 2015 मा 10000 प्रति प्रकाशित। दोश्रो पुस्तकः चालिस हदीस (नेपाली भाषामा अनुवाद) प्रकाशनको तयारी
इस्लामको परिचय

इस्लामको परिचय

इस्लामको परिचय - इस्लाम पूर्ण जीवन व्यवस्था हो । यसले मानवलाई जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा सत्य नि ...

Read More
आमा

आमाको हक र स्थान

स्वर्ग त्यो व्यक्तिले पाउँछ जसले आमाको आज्ञा मान्छ र उनलाई खुशी पार्दछ।इस्लाममा आमाको दर्जा बु ...

Read More