मुहम्मद सल्ल.

इस्लामिक आचरण-1

“जो आफ्नो मुस्लिम भाईको मासुको सुरक्षा गर्दछ अर्थात उसको अनुपस्थितिमा उसको कुरा काटिनुबाट रोक्छ ...

Read More