इस्लाम

इस्लाम सत्यमार्ग

कुरआन सूरहः निसा, आयत ४८ मा उल्लेख छः “अल्लाहले आफुसित कसैलाई साझेदारी बनाउने कार्य (शिर्क) लाई ...

Read More
इस्लाम र आचरण

इस्लामको परिभाषा के हो

इस्लामको पारिभाषिक अर्थ हुन्छ, “अल्लाह तथा ईश्वरीय शिक्षालाई स्वीकार गर्नु, उनै प्रति नतमस्तक ...

Read More
Paradise

जन्नत प्रवेश हुने अन्तिम व्यक्ति

सही मुस्लिममा यस बारेमा हदीसमा यस्तो किमिमले बयान गरिएको छः हज़रत अबूज़र (रज़ि) बर्णन गर्नु हुन ...

Read More
सात महापाप के के हुन् ?

इस्लाम आतंक ? या आदर्श

इस्लामका यी पण्डित आदर गर्न योग्य हुन्छन्, जुन इस्लामको सिद्धान्तहरु र नियमहरुको कठोरता पूर्वक ...

Read More
None

पवित्र कुरआन मानव मार्गदर्शन अन्तिम ग्रन्थ

“हे मानव ! आफ्ना त्यस पालनकर्ताको उपासना गर जसले तिमी र तिमी भन्दा अधिका मानिसहरूलाई सृष्टि गरे ...

Read More
कुरआन

कुरआन मजीद मानव मार्गदर्शन अन्तिमग्रन्थ

सुरह इख्लास (११२) मा एकेश्वरवादको धारणा यसरी स्पष्ट पारिएको छ: “भनी देऊ: उनी अल्लाह एक्ला छन् अ ...

Read More