कुरआन

सूरतुल-काफिरून-१०९ (मक्की, आयतहरु-६)

मक्कावासी गैर मुस्लिमहरुले भने, एक बर्ष तिमी हाम्रो देवताको पूजा गर, अर्को बर्ष हामी तिम्रो द ...

Read More
नस्र

सूरतुल-नस्र-११०(यो सूरा मदनी हो, यसमा ३ आयतहरु छन्)

जब अल्लाहको सहायता र विजय आइपुग्यो । र तिमीले मानिसहरुलाई अल्लाहको धर्ममा हूलका हूल पसिरहेको दे ...

Read More
घर

सूरतुल लहब १११ (मक्का, आयतहरु-५)

अल्लाहमा आस्था नराख्नाले अबू लहबको हात भाँचियो, उ बर्बाद भयो, न त्यसबेला उसलाई उसको सम्पतिले ज ...

Read More
चालिस हदीस

हदीस ४ (मानव सृष्टिको अवस्था)

रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नुभयो,- जो सच्चा छ र जसको सच्चाई सबैले मान्दछ, "तिमीहरु ह ...

Read More
सूरतुल-इख्लास-११२ (मक्का, आयतहरु-४)

सूरतुल-इख्लास-११२ (मक्का, आयतहरु-४)

(हे नवी) भनि देऊ ! अल्लाह एक्लै छन् । अल्लाहलाई केही चाहींदैन । ...

Read More
सूरतुल-फलक

सूरतुल-फलक-११३ (मक्का, आयतहरु-५)

हामीले शैतानको भ्रमबाट जोगिन अल्लाहको शरण लिनु पर्दछ । हरेक वस्तुको दुष्टताबाट (जोगिनको लागि) ज ...

Read More
चालिस हदीस

हदीस ३

मैले अल्लाहको रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमबाट सुनेको, वहाँले भन्नुभयो- इस्लामको जग पाँ ...

Read More
कुरआन

सूरतुन नास-११४ – (मक्का, आयतहरु-६)

शैतानले मानिसलाई तौहीदको मार्गबाट हटाएर शिर्क तथा कुफ्रको मार्गमा हाल्न चाहन्छ । यसैले हामीले स ...

Read More