ब्याजको कारोबार गर्न इस्लाममा किन अवैध मानिन्छ ?

ब्याजको कारोबार गर्न इस्लाममा किन अवैध मानिन्छ ?

छः ए इमानवाला ! दुई गुना तीन गुना ब्याज नखाऊ र अल्लाहसँग डराउ ताकि कामयाबी हासिल गर र नर्कको आग ...

चुक्ली गर्नु पाप हो ?

चुक्ली गर्नु पाप हो ?

"तिम्रो आफ्नो भाईलाई यस्तो भन्नु, जुन उसलाई नराम्रो लाग्छ, मानिसले भने: यदि मेरो भाईमा त्यो अवग ...

सात महापाप के के हुन् ?

सात महापाप के के हुन् ?

कुरआनमा अल्लाहको कथन छ- जो अल्लाहको साथ शिर्क गर्दछ अल्लाहले उसलाई जन्नत (स्वर्ग) अवैध गरेको छ ...