सूरतुल-हुमजह १०४ (मक्की, आयतहरु-९)

सूरतुल-हुमजह १०४ (मक्की, आयतहरु-९)

हुमज़ भनेको मानिसको सामने कुरा काट्ने (पाप) हो र लुमज़ भनेको उसको गैर हाजिरीमा कुरा काट्ने (पाप ...

हदीस नं. ११ (सन्देह युक्त चीजलाई छोड)

हदीस नं. ११ (सन्देह युक्त चीजलाई छोड)

"जुन कुराहरुमा तिमीलाई सन्देह लाग्छ त्यसलाई तबसम्म छाडिदेऊ जबसम्म तिम्रो मनमा सन्देह हट्दैन।” ...

सूरतुल-फील-१०५ मक्की, आयतहरु-५

सूरतुल-फील-१०५ मक्की, आयतहरु-५

तिम्रा ‘रब’ पालनकर्ता ले हात्तीवालाहरुसित कस्तो व्यवहार गरे, के तिमीले देखेनौं ? ...

हदीस नं. १० दुआ स्वीकार हुने अवस्था

हदीस नं. १० दुआ स्वीकार हुने अवस्था

हदीस नं. १० दुआ स्वीकार हुने अवस्था ...

हदीस ८ (मुस्लिममा जीवन र धनको सुरक्षा)

हदीस ८ (मुस्लिममा जीवन र धनको सुरक्षा)

इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हु बर्णन गर्नु हुन्छ,- अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैही वसल्लमले भन्नुभयो ...

सूरतुल-काफिरून-१०९ (मक्की, आयतहरु-६)

सूरतुल-काफिरून-१०९ (मक्की, आयतहरु-६)

मक्कावासी गैर मुस्लिमहरुले भने, एक बर्ष तिमी हाम्रो देवताको पूजा गर, अर्को बर्ष हामी तिम्रो दे ...

सूरतुल-नस्र-११०(यो सूरा मदनी हो, यसमा ३ आयतहरु छन्)

सूरतुल-नस्र-११०(यो सूरा मदनी हो, यसमा ३ आयतहरु छन्)

जब अल्लाहको सहायता र विजय आइपुग्यो । र तिमीले मानिसहरुलाई अल्लाहको धर्ममा हूलका हूल पसिरहेको दे ...

सूरतुल लहब १११ (मक्का, आयतहरु-५)

सूरतुल लहब १११ (मक्का, आयतहरु-५)

अल्लाहमा आस्था नराख्नाले अबू लहबको हात भाँचियो, उ बर्बाद भयो, न त्यसबेला उसलाई उसको सम्पतिले ज ...

हदीस ४ (मानव सृष्टिको अवस्था)

हदीस ४ (मानव सृष्टिको अवस्था)

रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नुभयो,- जो सच्चा छ र जसको सच्चाई सबैले मान्दछ, "तिमीहरु ह ...

सूरतुल-फलक-११३ (मक्का, आयतहरु-५)

सूरतुल-फलक-११३ (मक्का, आयतहरु-५)

हामीले शैतानको भ्रमबाट जोगिन अल्लाहको शरण लिनु पर्दछ । हरेक वस्तुको दुष्टताबाट (जोगिनको लागि) ज ...

सूरतुल-इख्लास-११२ (मक्का, आयतहरु-४)

सूरतुल-इख्लास-११२ (मक्का, आयतहरु-४)

(हे नवी) भनि देऊ ! अल्लाह एक्लै छन् । अल्लाहलाई केही चाहींदैन । ...

हदीस ३

हदीस ३

मैले अल्लाहको रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमबाट सुनेको, वहाँले भन्नुभयो- इस्लामको जग पाँ ...

सूरतुन नास-११४ – (मक्का, आयतहरु-६)

सूरतुन नास-११४ – (मक्का, आयतहरु-६)

शैतानले मानिसलाई तौहीदको मार्गबाट हटाएर शिर्क तथा कुफ्रको मार्गमा हाल्न चाहन्छ । यसैले हामीले स ...

तपाईको आर्थिक कारोबार

तपाईको आर्थिक कारोबार

तपाईको आर्थिक कारोबार - तपाईको आर्थिक कारोबार कस्तो हुनुपर्छ, तपाईको खानपान रहन सहन कस्तो हुनुप ...

अल्लाह दयालु र कृपालु छन्

अल्लाह दयालु र कृपालु छन्

अल्लाह दयालु र कृपालु छन् अल्लाह दयालु र कृपालु छन् । अल्लाह भक्तहरुलाई क्षमा गर्नु हुन्छ । कुर ...

विश्व शान्ति लागि कुरआन मात्र

विश्व शान्ति लागि कुरआन मात्र

विश्व शान्ति लागि कुरआन मात्र भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौं । कुरआन इस्लामको महान ग्रन्थ हो । यसक ...

इस्लामिक ज्ञान हासिल गर्ने महत्व

इस्लामिक ज्ञान हासिल गर्ने महत्व

इस्लामिक ज्ञान हासिल गर्ने महत्व ...

हदीस २ (हदीस-जिब्रिल)

हदीस २ (हदीस-जिब्रिल)

एहसान भनेको यो हो कि अल्लाहको प्रार्थाना यसरी गर्नु कि तिमी यदि भने अल्लाहले तिमीलाई देखि रहेको ...

सूरतुल-फातिहा-१ (मक्का, आयतहरु-७)

सूरतुल-फातिहा-१ (मक्का, आयतहरु-७)

सारा प्रशंसा अल्लाहको लागि हो । जो सम्पूर्ण ब्राह्माण्डको पालनकर्ता हुनुहुन्छ । ...

पारलौकिक जीवनमा सफलता पाउनको लागि मानवले के गर्नुपर्छ ?

पारलौकिक जीवनमा सफलता पाउनको लागि मानवले के गर्नुपर्छ ?

पारलौकिक जीवनमा सफलता पाउनको लागि मानवले के गर्नुपर्छ ? भन्ने सम्बन्धमा चर्चा संक्षेपमा केही धा ...