जिम्मेवारी अस्वीकार

यस वेब साइटबाट जे जति प्रकाशित हुन्छ, त्यो लेखकहरुको तर्क र विचारधारा हुनेछ र साइट संगठनको यि सबै विचारहरु र उल्लेखित तर्कसँग सहमत हुनु ज़रुरी छैन। यसप्रकार बाहिरी मानिसहरुको नेट र ब्लगको माध्यमबाट लिएको विचार र पेश गरिएको विषय सामग्रीको सम्बन्धमा साइट संगठन जवाफदेही हुने छैन।