सहाबा भनेको के हो ?

सहाबा भनेको के हो ?

जब कुनै एक सहाबीको नाम आयो भनेः “रज़ियल्लाहु अन्हु” भन्नुहोस् र जब एक भन्दा धेरै सहाबाको नाम आय ...

रसूल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैही वसल्लम) र संकटको अवस्था

रसूल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैही वसल्लम) र संकटको अवस्था

रसूल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैही वसल्लम) ले खुल्ला रुपमा दावत (इस्लाम धर्मको प्रचार) गर्न थाल्नु ...