जीवनका कर्महरुको

कर्म को परिणाम

हरेक मानिसलाई त्यही मिल्छ जस्तो उसले यो संसारमा कर्म गरेको हुन्छ । अल्लाहले उसको कर्म अनुसार स् ...

Read More