खानपिन वैध र अवैध

खानपिन वैध र अवैध

खानपिन वैध र अवैध - शिर्षकमा आज म तपाईहरु समक्ष इस्लामिक शिक्षा अनुसार के कस्ता खानपिन र पेय-पद ...

Read More
नयाँ मुस्लिमलाई दिनुपर्ने

नयाँ मुस्लिमलाई दिनुपर्ने केही महत्वपूर्ण शिक्षाहरु

नयाँ मुस्लिमहरुलाई दिनुपर्ने महत्वपूर्ण शिक्षाहरु - कुनै पनि व्यक्तिलाई इस्लाम स्वीकार गराउने स ...

Read More
इस्लाम र आचरण

इस्लाम र आचरण

इस्लाम र आचरण (Islam and Manners)- इस्लाममा अख्लाकको के महत्व रहेको छ। आचरणलाई अरबी भाषामा अख्ल ...

Read More
नैतिक पतन

नैतिक पतन हुने मुख्य कारणहरु के के हुन ?

नैतिक पतन हुने मुख्य कारणहरु के के हुन ? किन मानिस नैतिक पतन हुने काम गर्छन् । नैतिक पतन हुने क ...

Read More
जीवनका कर्महरुको

जीवनका कर्महरुको परिणाम

जीवनका कर्महरुको परिणामः जो मानिस यस संसारमा धार्मिक ज्ञानबाट बन्चित भएर अन्धो रहन्छ, त्यो मानि ...

Read More
जीवनका कर्महरुको

कर्म को परिणाम

हरेक मानिसलाई त्यही मिल्छ जस्तो उसले यो संसारमा कर्म गरेको हुन्छ । अल्लाहले उसको कर्म अनुसार स् ...

Read More
अवैध कमाईका

अवैध कमाईका तरिका

अवैध कमाईका तरिका अपनाउनु एक नैतिक बीमारी हो, मानव प्रकृति र संसारको सबै धर्म यसको विरुद्धमा छन ...

Read More
हराम कमाईः कारण प्रभाव र उपचार

हराम (अवैध) कमाई : कारण, प्रभाव र उपचार

हराम (अवैध) कमाई एक नैतिक बीमारी हो, मानव प्रकृति र सारा संसारका धर्म यस्तो अनैतिक कार्यको विरु ...

Read More
इस्लामको आचार संहिता भाग-3

इस्लामको आचार संहिता भाग-3

“सबै भन्दा उत्तम घर त्यो हो जसले अनाथाहरुलाई राम्रो पालन पोषण गर्छन् र जसले अनाथलाई नराम्रो व्य ...

Read More
टेन्सन

हामीलाई समस्या भए, समाधानको उपाय के छ ?

पवित्र कुरआन सूरह आले इमरान आयत नं. १६० मा लेखिएको छः “अल्लाहले तिम्रो सहायता गरेमा कसैले रोक्न ...

Read More