जकात कसरी निकाल्ने ?

जकात कसरी निकाल्ने ?

जकात कसरी निकाल्ने ? भन्ने विषयमा पाठकहरुको जानकारीको लागि संक्षेप पेश गरेको छु। जकात इस्लामको ...

Read More

जकात नदिएमा के सजाय हुन्छ

जकात अनिवार्य हुनलाई उसको वार्षिक मालको आम्दानीको हिसाबले घर, घरायसी खर्च, खाना खर्च, लत्ता कपड ...

Read More
जकात

गरिबी निवारणको अर्को नाम जकात

रमजानसँग जोडिएको जकात पनि एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य विषय हो, जो इस्लामको ५ वटा आधारस्त ...

Read More
जकात

जकात भनेको के हो ?

अल्लाह तआलले जकातमा दिएको माललाई वृद्धि गराउनु हुन्छ । कुरआनमा लेखिएको छ “अल्लाहले सूदलाई घटाउन ...

Read More