जकात कसरी निकाल्ने ?

जकात कसरी निकाल्ने ?

जकात कसरी निकाल्ने ? भन्ने विषयमा पाठकहरुको जानकारीको लागि संक्षेप पेश गरेको छु। जकात इस्लामको ...

जकात नदिएमा के सजाय हुन्छ

जकात नदिएमा के सजाय हुन्छ

जकात अनिवार्य हुनलाई उसको वार्षिक मालको आम्दानीको हिसाबले घर, घरायसी खर्च, खाना खर्च, लत्ता कपड ...

गरिबी निवारणको अर्को नाम जकात

गरिबी निवारणको अर्को नाम जकात

रमजानसँग जोडिएको जकात पनि एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य विषय हो, जो इस्लामको ५ वटा आधारस्त ...

जकात भनेको के हो ?

जकात भनेको के हो ?

अल्लाह तआलले जकातमा दिएको माललाई वृद्धि गराउनु हुन्छ । कुरआनमा लेखिएको छ “अल्लाहले सूदलाई घटाउन ...