अल्लाहका नाम र विशेषताहरुमाथि

अल्लाहका नाम र विशेषताहरुमाथि आस्था राख्नु

अल्लाहका नाम र विशेषताहरुमाथि आस्था राख्नु भनेको अल्लाहले आफ्नो लागि जुन नाम र विशेषताहरु कुरआन ...

Read More
शाबान

शाबान महिना

निश्चय नै अल्लाह तआलाले शाबानको पन्ध्रौं रातमा आफ्नो भक्तलाई उपासनामा देख्नु भयो भने आफ्नो भक् ...

Read More
रजब महिनाको महत्व

रजब महिनाको महत्व र रजब महिनामा गरिने केही बिद्अत कार्यहरु ?  

रजब महिनाको महत्व र रजब महिनामा गरिने केही बिद्अत कार्यहरु ? रबजको महिनाको महत्व के छ र मानिसहर ...

Read More
नबी सल्लल्लाहु

नबी सल्लल्लाहु अलैही व सल्लम नबी हुन् भन्ने प्रमाण कुरआन तथा हदीसबाट

नबी सल्लल्लाहु अलैही व सल्लम नबी हुन् भन्ने प्रमाण कुरआन तथा हदीसबाट ...

Read More
सानाका लागि प्रश्न

सानाका लागि प्रश्नहरु जसबाट ठूला पनि लाभान्वित हुन सक्छन् ( भाग-3)

तिमीहरुमध्ये एक व्यक्ति त्यस समय तक (पूर्ण) मुमिन(असल भक्त) हुन सक्दैनौ जबसम्म कि जुन चीज आफ्नो ...

Read More
ईमानको अरकान (आस्था)

इस्लाम र प्रोफेट ईसा (अ.)

“र तिमीहरु जुन शब्दहरु सुन्दछौ ती मेरो होइनन् बरु त्यस सृष्टिकर्ताका शब्दहरु हुन् जसले मलाई पठ ...

Read More
ईसा अलैहिस्सलामको बारेमा इस्लामिक धारणा

ईसा अलैहिस्सलामको बारेमा इस्लामिक धारणा

अल्लाह तआला वाणी छ : "(र त्यो समयको पनि याद गर) जबकी अल्लाह भन्नुहुन्छ हे ईसा इब्ने मरियम, के त ...

Read More
नैतिक पतन

ईमान र आज्ञापालन

‘इस्लाम’ भनेको वास्तवमा पालनकर्ता (ईश्वर) को आज्ञापालनको नाम हो । मानिसले सर्वश्रेष्ठ ईश्वरको आ ...

Read More

मुहर्रम र आशूराको महत्व तथा ब्रत

मुहर्रमको ब्रत बस्नाले पहिलेको एक बर्षको साना-तिना पापहरु क्षमा गरिन्छ, जस्तै हदीसमा छः “यसले ए ...

Read More
कुफ्रे अकबर (ठूलो शिर्क) र कुफ्रे अस्ग़र (सानो शिर्क) मा फरक

कुफ्रे अकबर (ठूलो शिर्क) र कुफ्रे अस्ग़र (सानो शिर्क) मा फरक

कुफ्रे अकबर (ठूलो शिर्क) र कुफ्रे अस्ग़र (सानो शिर्क) मा फरक के छ, आज यस सम्बन्धमा हामी संक्षेप ...

Read More