इस्लामको आह्वान

इस्लामको आह्वान

इस्लामको आह्वान अल्लाहको बाटोतिर र यो आह्वानको महत्व १) अल्लाहको मार्गतिर आह्वान गर्नु लोक र प ...

Read More
इस्लाम

इस्लाम सबैको लागि

इस्लाम पूर्ण जीवन व्यवस्था हो । यसले मानवलाई जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा सत्य निर्देशन दिन्छ । चा ...

Read More
इस्लामको परिचय

इस्लामको परिचय

इस्लामको परिचय - इस्लाम पूर्ण जीवन व्यवस्था हो । यसले मानवलाई जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा सत्य नि ...

Read More
इस्लाम

इस्लामको विशेषता तथा गुणहरु

इस्लामको विशेषता तथा गुणहरु 1.इस्लामले मदिरा (रक्सी) लाई हरेक प्रकारको पापको जन्मदाता भनिएको छ। ...

Read More
महाप्रलयको दिन

महाप्रलयको दिन सबैलाई आ-आफ्नो चिन्ता हुन्छ

महाप्रलयको दिन सबैलाई आ-आफ्नो चिन्ता हुन्छ । महाप्रलय (कयामत) पछि मानवको पुण्य र सद्कर्मले नै फ ...

Read More
इस्लामको धर्म शाब्दिक अर्थ

इस्लाम धर्मको शाब्दिक अर्थ र सन्देष्टाको आगमन 

इस्लामको धर्म शाब्दिक अर्थ र सन्देष्टाको आगमन सम्बन्धमा आज हामी तपाईहरु समक्ष जानकारी गराउने छौ ...

Read More
इस्लामको परिचय

इस्लामको परिभाषा के हो ?

अल्लाहले मनुष्यहरुलाई सृष्टि गरेपछि यसै छोडेको छैन, जसरी कम्पनी कुनै सामान बनाउँछ, त त्यो सामान ...

Read More
इस्लाम र आचरण

हेप्पी वर्थडे (जन्म दिनको शुभ-कामना) मनाउनु सही हो या ग़लत ?

ईश्वरले हामीलाई सृष्टि गरेर दुईवटा बाटो हिंड्नलाई स्वतन्त्र दिनु भएको छ, चाहे जो गर, पुण्य कर्म ...

Read More

जीवनको उद्देश्य के हो ?

सूरह जारियात ५१, आ ५६ मा भनिएको छ । “मैले मानव तथा जिन्नलाई मात्र आफ्नो भक्तिको उद्देश्यले सृष् ...

Read More

जन्नत (स्वर्ग)

अल्लाह तआलाको भनाई छ ″मैले आफ्नो उसल भक्तहरुको लागि त्यो चीज तयार गरेर राखेको छु जुन न कसैको आं ...

Read More