आदर्श आमा बाबा

आदर्श माता र श्रीमती : उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा भाग-1

उम्मे सुलैमले अबू तल्हालाई सम्झाउँछिन् कि ए अबू तल्हा! तपाई त्यस मूर्तिको पूजा किन गर्नु हुन्छ ...