हाम्रो जीवन

के हाम्रो जीवन उद्देश्य विहीन छ ?

एउटा प्रश्न उठ्छ: “के हाम्रो जीवनको पनि कुनै उद्देश्य छ ? ”छोटो चिन्तनमनन् पछि हामी यस निस्कर्ष ...