नयाँ जिन्दगी शुरुआत

जसले एक अल्लाह बाहेक कोही सत्य पूजनिय छैन भन्ने कुरालाई आत्मा देखि स्वीकार गर्दछ भने उसले स्वर् ...