ब्यापार

व्यापार गर्ने केही नियमहरु

ऐ भक्तहरु, तिमी एक अर्कामा धन सम्पति गलत तरीकाबाट नखाउ, र तिमी खुशीसँग व्यापार गर, र आत्महत्या ...