हदीस ८ (मुसलमानको ज्यान र सम्पत्तिको प्रतिरक्षा)

हदीस ८ (मुस्लिममा जीवन र धनको सुरक्षा)

इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हु बर्णन गर्नु हुन्छ,- अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैही वसल्लमले भन्नुभयो ...