Amanda shaitel

अमांडा शैंटेल कुरआन पढेर बनिन् लैला अमिराह

उनले कुरआनको अध्ययान गरिन् तब उनी भन्छिन- तपाईले क़ुरआन पढ्नु भयो भने तपाईलाई पता चल्छ इस्लामले ...