नबी (सल्ल.) को वंश र परिवार

मूर्ति पूजा सम्बन्धि केही भ्रमहरु

"तिमीहरु सबैजना आफ्नो ईश्वर तर्फ झुक तथा उसको आज्ञापाल गर त्यो भन्दा पहिला नै जब तिम्रोसाथ प्रक ...

अल्लाहको अन्तिम वाणी पवित्र कुरआन हो।

अल्लाह को हुन ?

“ऐ नबी भन, अल्लाह एक्लै छन्, अल्लाहलाई केही चाहिंदैन र उ स्वच्छन्द, परिपूर्ण हुनुहुन्छ । न त उ ...

अल्लाहका नाम र विशेषताहरुमाथि

अल्लाह दयालु र कृपालु छन्

अल्लाह दयालु र कृपालु छन् अल्लाह दयालु र कृपालु छन् । अल्लाह भक्तहरुलाई क्षमा गर्नु हुन्छ । कुर ...