कुरआन

कुरआन र वैज्ञानिक खोजीमा मेल

क़ुरआनमा आज भन्दा साँढे चौध सय वर्ष पहिले लेखिएको छ। प्रमाणको लागि कुरआनको यो आयतलाई हेर्नुहोस् ...