काग

पृथ्वीको पहिलो हत्या

पवित्र कुरआनमा भनिएको छ- अनि अल्लाहले त्यहाँ एउटा काग पठाए जसले उनलाई आफ्नो भाईको शव कसरी लुकाउ ...