हदीस

हदीस नं. ११ (सन्देह युक्त चीजलाई छोड)

"जुन कुराहरुमा तिमीलाई सन्देह लाग्छ त्यसलाई तबसम्म छाडिदेऊ जबसम्म तिम्रो मनमा सन्देह हट्दैन।” ...

धर्मको नाम उपदेश र भलाई चाहनु हो

हदीस ७ धर्मको नाम उपदेश र भलाई चाहनु हो

धर्मको नाम उपदेश र भलाई चाहनु हो । अबू रुक़ैया तमीम बिन औसअद्दारी रज़ियल्लाहु अन्हुबाट बर्णन गर ...