कियामतको निशानी

कियामतको निशानी

दस निशानी यि हुन: (1) धुँआ निस्किनु (2) मसिह दज्जालको उत्पती हुनु, (3) ईसा बिन मरियम अवतरित हुन ...

अधिकार

छिमेकीको अधिकार

अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमले भन्नुभयो- “तिमीहरु मध्ये कोही मोमिन हुन सक्दैनौं जुन च ...