अल्लाहका नाम र विशेषताहरुमाथि

अल्लाहका नाम र विशेषताहरुमाथि आस्था राख्नु

अल्लाहका नाम र विशेषताहरुमाथि आस्था राख्नु भनेको अल्लाहले आफ्नो लागि जुन नाम र विशेषताहरु कुरआन ...

Read More
इस्लामको आह्वान

इस्लामको आह्वान

इस्लामको आह्वान अल्लाहको बाटोतिर र यो आह्वानको महत्व १) अल्लाहको मार्गतिर आह्वान गर्नु लोक र प ...

Read More
इस्लाम

इस्लाम सबैको लागि

इस्लाम पूर्ण जीवन व्यवस्था हो । यसले मानवलाई जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा सत्य निर्देशन दिन्छ । चा ...

Read More
शाबान

शाबान महिना

निश्चय नै अल्लाह तआलाले शाबानको पन्ध्रौं रातमा आफ्नो भक्तलाई उपासनामा देख्नु भयो भने आफ्नो भक् ...

Read More
इस्लामको परिचय

इस्लामको परिचय

इस्लामको परिचय - इस्लाम पूर्ण जीवन व्यवस्था हो । यसले मानवलाई जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा सत्य नि ...

Read More
रजब महिनाको महत्व

रजब महिनाको महत्व र रजब महिनामा गरिने केही बिद्अत कार्यहरु ?  

रजब महिनाको महत्व र रजब महिनामा गरिने केही बिद्अत कार्यहरु ? रबजको महिनाको महत्व के छ र मानिसहर ...

Read More
इस्लाम

इस्लामको विशेषता तथा गुणहरु

इस्लामको विशेषता तथा गुणहरु 1.इस्लामले मदिरा (रक्सी) लाई हरेक प्रकारको पापको जन्मदाता भनिएको छ। ...

Read More
नबी सल्लल्लाहु

नबी सल्लल्लाहु अलैही व सल्लम नबी हुन् भन्ने प्रमाण कुरआन तथा हदीसबाट

नबी सल्लल्लाहु अलैही व सल्लम नबी हुन् भन्ने प्रमाण कुरआन तथा हदीसबाट ...

Read More
सानाका लागि प्रश्न

सानाका लागि प्रश्नहरु जसबाट ठूला पनि लाभान्वित हुन सक्छन् ( भाग-3)

तिमीहरुमध्ये एक व्यक्ति त्यस समय तक (पूर्ण) मुमिन(असल भक्त) हुन सक्दैनौ जबसम्म कि जुन चीज आफ्नो ...

Read More
ईमानको अरकान (आस्था)

इस्लाम र प्रोफेट ईसा (अ.)

“र तिमीहरु जुन शब्दहरु सुन्दछौ ती मेरो होइनन् बरु त्यस सृष्टिकर्ताका शब्दहरु हुन् जसले मलाई पठ ...

Read More